[ návštěv]    | ÚVOD | HISTORIE | SLUŽBY | REFERENCE | CERTIFIKÁTY | GALERIE | MAPA | VOLNÁ MÍSTA | KONTAKTY |    [©AZURO]Firma E&V Plzeň byla založena v roce 1994 a téměř okamžitě začala působit jako dodavatel menších stavebních prací. V roce 1995 úspěšně provedla první samostatné větší práce a zároveň rozšířila okruh své činnosti. Od tohoto roku již lze firmu E&V charakterizovat jako plně konkurenceschopnou, jak z hlediska kvality provedených prací, tak po stránce termínové. V roce 1998 společnost rozšířila své služby o středisko "Voda, Topení". Většinu prací firma zajišťuje vlastními zaměstnanci a vlastní technikou.

Vedle rekonstrukcí historických objektů a prací na bytové a občanské výstavbě provádí firma i složité průmyslové stavby - například stavební práce na rozšíření a údržbě technologie závodu Škoda Plzeň. Je plně vybavena pro výstavbu inženýrských sítí a je schopna vlastními pracovníky zabezpečit i speciální technologie topenářské a vodoinstalační.